MVH-5-3/8-S-B Van điện từ Festo giá kho chính hãng - Công ty Natatech
MVH-5-3/8-S-B Van điện từ Festo giá kho chính hãng - Công ty Natatech
MVH-5-3/8-S-B Van điện từ Festo giá kho chính hãng - Công ty Natatech

 MVH-5-3/8-S-B Van điện từ Festo giá kho chính hãng - Công ty Natatech 
 

 

 
 

 

Thông số kĩ thuật :

Valve function 5/2-way, monostable

Type of actuation Electric

Construction width 40 mm

Standard nominal flow rate 2000 l/min

pneumatic working port G3/8

Operating voltage 24V DC

Operating pressure -0.09 MPa ... 1 MPa

Operating pressure -0.9 bar ... 10 bar

Design Piston gate valve

Type of reset Mechanical spring

Nominal size 12 mm

Grid dimension 41 mm

Về chất lượng hàng hóa chúng tôi cấp :

- Cam kết hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ đại lý nhật bản 

- Giá cạnh tranh so với thị trường 

- Bảo hành 12 tháng , lỗi 1 đổi 1 giao hàng toàn quốc 

- Sản phẩm cung cấp giống 100% với hình ảnh 

- Hoàn tiền 100% nếu phát sinh lỗi hoặc hàng hóa không đạt đủ chất lượng 

 Đối với chúng tôi uy tín và chất lượng luôn đặt lên hàng đầu kính mong nhận được nhiều sự hợp tác của quý khách “ Natatech – Built your trust “

 

CÔNG TY TNHH NATATECH

Địa chỉ: 72 Đường 16 , Khu trung tâm hành chính , P.Dĩ An , Dĩ An , Bình Dương 

Đt/Zalo: 0886497585

Email: [email protected]

Website: tudonghoacn.com - natatech.com.vn 

Các mục tương tự :

 

7802 MFH-3-1/8 8059806 VACF-B-K1-1-10-EX4-M 19137 JMVH-5-1/4-S-B

535897 MFH-3-1/8-EX 8059807 VACF-B-K1-1-20-EX4-M 15343 JMVH-5-3/8-S-B

9964 MFH-3-1/4 8059808 VACF-B-K1-1A-1-EX4-M 30477 MVH-5/3G-1/8-B

535898 MFH-3-1/4-EX 8059811 VACF-B-K1-16B-1-EX4-M 164568 MVH-5/3G-1/8-B-VI-X

9857 MFH-3-1/2 8059812 VACF-B-K1-16B-5-EX4-M 19138 MVH-5/3G-1/4-B

535899 MFH-3-1/2-EX 8059809 VACF-B-K1-3A-1-EX4-M 164571 MVH-5/3G-1/4-B-VI-X

11967 MFH-3-3/4 8059810 VACF-B-K1-3A-5-EX4-M 14944 MVH-5/3G-3/8-B

536190 MFH-3-3/4-EX 34431 MSSD-F 30997 MVH-5/3G-1/8-S-B

7877 MOFH-3-1/8 539710 MSSD-F-M16 31004 MVH-5/3G-1/4-S-B

535903 MOFH-3-1/8-EX 192746 MSSD-F-S-M16 15346 MVH-5/3G-3/8-S-B

7876 MOFH-3-1/4 30935 KMF-1-24DC-2,5-LED 30478 MVH-5/3E-1/8-B

535904 MOFH-3-1/4-EX 30937 KMF-1-24DC-5-LED 164570 MVH-5/3E-1/8-B-VI-X

7884 MOFH-3-1/2 193458 KMF-1-24DC-10-LED 19139 MVH-5/3E-1/4-B

535905 MOFH-3-1/2-EX 30936 KMF-1-230AC-2,5 164573 MVH-5/3E-1/4-B-VI-X

11969 MOFH-3-3/4 30938 KMF-1-230AC-5 14943 MVH-5/3E-3/8-B

536192 MOFH-3-3/4-EX 30991 MFH-5-1/8-L-B 30998 MVH-5/3E-1/8-S-B

7958 MFH-3-1/8-S 535921 MFH-5-1/8-L-B-EX 31005 MVH-5/3E-1/4-S-B

535900 MFH-3-1/8-S-EX 31010 MFH-5-1/4-L-B 15344 MVH-5/3E-3/8-S-B

7959 MFH-3-1/4-S 535922 MFH-5-1/4-L-B-EX 30480 MVH-5/3B-1/8-B

535901 MFH-3-1/4-S-EX 14946 MFH-5-3/8-L-B 164569 MVH-5/3B-1/8-B-VI-X

7960 MFH-3-1/2-S 535923 MFH-5-3/8-L-B-EX 19140 MVH-5/3B-1/4-B

535902 MFH-3-1/2-S-EX 30992 MFH-5-1/8-L-S-B 164572 MVH-5/3B-1/4-B-VI-X

11968 MFH-3-3/4-S 535927 MFH-5-1/8-L-S-B-EX 19699 MVH-5/3B-3/8-B

536191 MFH-3-3/4-S-EX 33185 MFH-5-1/4-L-S-B 30999 MVH-5/3B-3/8-S-B

9982 MFH-5-1/8 535928 MFH-5-1/4-L-S-B-EX 31006 MVH-5/3B-1/4-S-B

535906 MFH-5-1/8-EX 33181 MFH-5-3/8-L-S-B 15345 MVH-5/3B-3/8-S-B

6211 MFH-5-1/4 535929 MFH-5-3/8-L-S-B-EX 31000 VL-5-1/8-B

535907 MFH-5-1/4-EX 19758 MFH-5-1/8-B 536040 VL-5-1/8-B-EX

6420 MFH-5-1/2 535918 MFH-5-1/8-B-EX 14294 VL-5-1/4-B

535908 MFH-5-1/2-EX 15901 MFH-5-1/4-B 536042 VL-5-3/8-B-EX

10348 MFH-5-1/8-S 535919 MFH-5-1/4-B-EX 536041 VL-5-1/4-B-EX

535909 MFH-5-1/8-S-EX 19705 MFH-5-3/8-B 14952 VL-5-3/8-B

10349 MFH-5-1/4-S 535920 MFH-5-3/8-B-EX 30988 J-5-1/8-B

535910 MFH-5-1/4-S-EX 19759 MFH-5-1/8-S-B 536043 J-5-1/8-B-EX

35547 MFH-5-1/2-S 535924 MFH-5-1/8-S-B-EX 14295 J-5-1/4-B

535911 MFH-5-1/2-S-EX 15902 MFH-5-1/4-S-B 536044 J-5-1/4-B-EX

8820 JMFH-5-1/8 535925 MFH-5-1/4-S-B-EX 14953 J-5-3/8-B

535912 JMFH-5-1/8-EX 19706 MFH-5-3/8-S-B 536045 J-5-3/8-B-EX

10410 JMFH-5-1/4 535926 MFH-5-3/8-S-B-EX 30990 VL-5/3G-1/8-B

535913 JMFH-5-1/4-EX 30486 JMFH-5-1/8-B 536046 VL-5/3G-1/8-B-EX

10166 JMFH-5-1/2 535930 JMFH-5-1/8-B-EX 14298 VL-5/3G-1/4-B

535914 JMFH-5-1/2-EX 19789 JMFH-5-1/4-B 536047 VL-5/3G-1/4-B-EX

14008 JMFH-5-1/8-S 535931 JMFH-5-1/4-B-EX 14950 VL-5/3G-3/8-B

535915 JMFH-5-1/8-S-EX 19700 JMFH-5-3/8-B 536048 VL-5/3G-3/8-B-EX

14009 JMFH-5-1/4-S 535932 JMFH-5-3/8-B-EX 31309 VL-5/3E-1/8-B

535916 JMFH-5-1/4-S-EX 30487 JMFH-5-1/8-S-B 536049 VL-5/3E-1/8-B-EX

35548 JMFH-5-1/2-S 535933 JMFH-5-1/8-S-B-EX 14297 VL-5/3E-1/4-B

535917 JMFH-5-1/2-S-EX 19790 JMFH-5-1/4-S-B 536050 VL-5/3E-1/4-B-EX

8821 JMFDH-5-1/8 535934 JMFH-5-1/4-S-B-EX 14949 VL-5/3E-3/8-B

536193 JMFDH-5-1/8-EX 19702 JMFH-5-3/8-S-B 536051 VL-5/3E-3/8-B-EX

10411 JMFDH-5-1/4 535935 JMFH-5-3/8-S-B-EX 31310 VL-5/3B-1/8-B

536194 JMFDH-5-1/4-EX 30484 MFH-5/3G-1/8-B 536052 VL-5/3B-1/8-B-EX

7803 VL/O-3-1/8-B 535936 MFH-5/3G-1/8-B-EX 14299 VL-5/3B-1/4-B

536028 VL/O-3-1/8-B-EX 19787 MFH-5/3G-1/4-B 536053 VL-5/3B-1/4-B-EX

9984 VL/O-3-1/4 535937 MFH-5/3G-1/4-B-EX 14951 VL-5/3B-3/8-B

536029 VL/O-3-1/4-EX 19707 MFH-5/3G-3/8-B 536054 VL-5/3B-3/8-B-EX

9983 VL/O-3-1/2 535938 MFH-5/3G-3/8-B-EX 30552 PAL-1/8-2-B

536030 VL/O-3-1/2-EX 30993 MFH-5/3G-1/8-S-B 30553 PAL-1/8-3-B

10049 VL/O-3-3/4 535939 MFH-5/3G-1/8-S-B-EX 30554 PAL-1/8-4-B

536031 VL/O-3-3/4-EX 31001 MFH-5/3G-1/4-S-B 30555 PAL-1/8-5-B

9764 VL-5-1/8 535940 MFH-5/3G-1/4-S-B-EX 30556 PAL-1/8-6-B

536032 VL-5-1/8-EX 31317 MFH-5/3G-3/8-S-B 30557 PAL-1/8-7-B

9199 VL-5-1/4 535941 MFH-5/3G-3/8-S-B-EX 30558 PAL-1/8-8-B

536033 VL-5-1/4-EX 30483 MFH-5/3E-1/8-B 30559 PAL-1/8-9-B

9445 VL-5-1/2 535942 MFH-5/3E-1/8-B-EX 30560 PAL-1/8-10-B

536034 VL-5-1/2-EX 19786 MFH-5/3E-1/4-B 30280 PAL-1/4-2-B

8823 JH-5-1/8 535943 MFH-5/3E-1/4-B-EX 30281 PAL-1/4-3-B

536035 JH-5-1/8-EX 19708 MFH-5/3E-3/8-B 30282 PAL-1/4-4-B

10408 JH-5-1/4 535944 MFH-5/3E-3/8-B-EX 30283 PAL-1/4-5-B

536036 JH-5-1/4-EX 30994 MFH-5/3E-1/8-S-B 30284 PAL-1/4-6-B

10165 JH-5-1/2 535945 MFH-5/3E-1/8-S-B-EX 30285 PAL-1/4-7-B

536037 JH-5-1/2-EX 31002 MFH-5/3E-1/4-S-B 30286 PAL-1/4-8-B

8824 JDH-5-1/8 535946 MFH-5/3E-1/4-S-B-EX 30 87 PAL-1/4-9-B

536038 JDH-5-1/8-EX 31318 MFH-5/3E-3/8-S-B 30288 PAL-1/4-10-B

10409 JDH-5-1/4 535947 MFH-5/3E-3/8-S-B-EX 30692 PAL-3/8-2-B

536039 JDH-5-1/4-EX 30485 MFH-5/3B-1/8-B 30693 PAL-3/8-3-B

8626 VT-1/8 535948 MFH-5/3B-1/8-B-EX 30694 PAL-3/8-4-B

5928 VT-1/8-11)2) 19788 MFH-5/3B-1/4-B 30695 PAL-3/8-5-B

206147 VT-1/4-2 535949 MFH-5/3B-1/4-B-EX 30696 PAL-3/8-6-B

9986 VT-1/2 19709 MFH-5/3B-3/8-B 30697 PAL-3/8-7-B

9768 VTM-1/8 535950 MFH-5/3B-3/8-B-EX 30698 PAL-3/8-8-B

9768 VTM-1/81) 30995 MFH-5/3B-1/8-S-B 30699 PAL-3/8-9-B

3099 VTM-1/4 535951 MFH-5/3B-1/8-S-B-EX 30680 PAL-3/8-10-B

9987 VTM-1/2 31003 MFH-5/3B-1/4-S-B 30542 PRS-1/8-2-BB

11898 PRS-1/8-2-B 535952 MFH-5/3B-1/4-S-B-EX 30543 PRS-1/8-3-BB

11899 PRS-1/8-3-B 31319 MFH-5/3B-3/8-S-B 30544 PRS-1/8-4-BB

11900 PRS-1/8-4-B 535953 MFH-5/3B-3/8-S-B-EX 30545 PRS-1/8-5-BB

11901 PRS-1/8-5-B 19749 MVH-5-1/8-L-B 30546 PRS-1/8-6-BB

11902 PRS-1/8-6-B 31009 MVH-5-1/4-L-B 30547 PRS-1/8-7-BB

10185 PRS-1/4-2 14947 MVH-5-3/8-L-B 30548 PRS-1/8-8-BB

10186 PRS-1/4-3 19750 MVH-5-1/8-L-S-B 30549 PRS-1/8-9-BB

10187 PRS-1/4-4 33184 MVH-5-1/4-L-S-B 30550 PRS-1/8-10-BB

10188 PRS-1/4-5 33180 MVH-5-3/8-L-S-B 15861 PRS-1/4-2-B

10189 PRS-1/4-6 19779 MVH-5-1/8-B 15862 PRS-1/4-3-B

34410 MSFG-12-OD 164564 MVH-5-1/8-B-VI-X 15863 PRS-1/4-4-B

34411 MSFG-24/42-50/60-OD 19701 MVH-5-1/4-B 15864 PRS-1/4-5-B

34413 MSFG-42-OD 164564 MVH-5-1/8-B-VI-X 15865 PRS-1/4-6-B

34415 MSFW-24-50/60-OD 14945 MVH-5-3/8-B 15866 PRS-1/4-7-B

34418 MSFW-48-50/60-OD 164566 MVH-5-1/4-B-VI-X 15867 PRS-1/4-8-B

34420 MSFW-110-50/60-OD 15903 MVH-5-1/4-S-B 15868 PRS-1/4-9-B

34422 MSFW-230-50/60-OD 30996 MVH-5-1/8-S-B 15869 PRS-1/4-10-B

34424 MSFW-240-50/60-OD 15342 MVH-5-3/8-S-B 30682 PRS-3/8-2-B

536931 MSFG-24-EX 30475 JMVH-5-1/8-B 30683 PRS-3/8-3-B

536932 MSFW-24-50/60-EX 164565 JMVH-5-1/8-B-VI-X 30684 PRS-3/8-4-B

536933 MSFW-110-50/60-EX 19136 JMVH-5-1/4-B 30685 PRS-3/8-5-B

536934 MSFW-230-50/60-EX 164567 JMVH-5-1/4-B-VI-X 30686 PRS-3/8-6-B

8059804 VACF-B-K1-1-1-EX4-M 14948 JMVH-5-3/8-B 30688 PRS-3/8-8-B

8059805 VACF-B-K1-1-5-EX4-M 30476 JMVH-5-1/8-S-B 30690 PRS-3/8-10-B

 

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Thành Đạt
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin kèm theo khác
Xuất xứ
Năm sản xuất
Hãng sản xuất
Giá
3,700,000 Đ
Điện thoại
0886497585
Di động
0886497585
Địa chỉ
13/14 chung cư him lam