Chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường

⭐ Đơn vị là phép đo đại lượng được xác định hoặc thông qua theo truyền thống hoặc luật pháp. Các đại lượng khác có thể được biểu thị dưới dạng bội số của đơn vị.

⭐ Trong lịch sử nhân loại, các hệ thống đơn vị khác nhau đã được phát triển và sử dụng ở các khu vực và nền văn hóa khác nhau. Hiện tại, tiêu chuẩn đo lường toàn cầu là Hệ đơn vị quốc tế (SI). Mặc dù SI được thiết kế để sử dụng toàn cầu nhưng nó vẫn chưa được chấp nhận hoàn toàn và một số hệ thống đo lường khác vẫn được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới.

💥 Mục đích của trang web này là cung cấp một phương tiện thuận tiện để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường khác nhau trong các hệ thống khác nhau, cũng như cung cấp hiểu biết cơ bản về các hệ thống hiện đang được sử dụng và cách chúng tương tác.

💘 UNIT-CONVERT.COM giúp bạn chuyển đổi giữa các hệ đơn vị với nhau theo chuẩn Quốc tế

QRCode
Đăng bởi UNIT-CONVERT.COM
Chia sẻ bài viết: 

Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
18 năm
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
Di động
84968581751
Địa chỉ
Hà Nội, Việt Nam
Bản đồ đường đi
Chọn tab Map để xem tên đường phố


Liên hệ người đăng tin
Tin đăng cùng danh mục